SÍLA MUZEÍ

REGISTRACE

ICOM Praha 2022

„Síla muzeí / The Power of Museums“

Smysl: Muzea a občanská společnost

V poslední době zaznívá mnoho názorů ohledně role, kterou by měly kulturní instituce v rámci místních komunit hrát. Demokratický zápas o lidská práva, který probíhá po celém světě, vede muzea k tomu, aby zaujala aktivní přístup k spravedlivému rozvoji občanské společnosti. Víra v to, že oblast kultury si může zachovat neutralitu tváří v tvář vyloučení a diskriminaci, by mohla ohrozit vlastní význam muzeí. Toto plenární zasedání si klade za cíl podpořit širší debatu o projektech a myšlenkách, které mohou muzeím pomoci převzít roli hybatele společenských změn.

Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize

Změna klimatu, přírodní katastrofy a velké množství environmentálních problémů si žádají efektivnější kroky ze strany globálních institucí. Pandemie onemocnění COVID-19 navíc dramatickým způsobem zdůraznila potřebu vybudovat udržitelnější modely financování muzeí a dalších kulturních institucí. Mohou v této souvislosti muzea svou činností a programy aktivně přispívat k utváření udržitelných modelů fungování současné společnosti? Pestrý panel diskutujících poskytne příležitost k výměně zkušeností a inovativních způsobů, jak směřovat k udržitelné budoucnosti.

Vize: Muzea a vedení

Možné narušení fungování muzeí se stává klíčovým faktorem, který musí jejich vedení brát v úvahu. Ředitelé muzeí stojí před nelehkým úkolem povzbuzovat své kolegy k nalezení nových řešení doposud nevídaných problémů, která jsou potřeba k tomu, aby se jejich organizace udržely a přežily. Odborníci z renomovaných mezinárodních institucí budou diskutovat o výzvách, kterým vedoucí pracovníci muzeí v dnešní době čelí, a to včetně integrace fyzického a digitálního působení, potřeby nacházení nových obchodních modelů, většího důrazu na společenskou úlohu muzeí a dalších.

Komunikace: Muzea a nové technologie

Nové technologie jsou pro muzea nejen cenným nástrojem pro tvorbu digitálních výstav a lepší zapojení publika, ale také účinným prostředkem k ochraně a uchovávání sbírek, snižování organizačních nákladů a rozšiřování dostupnosti kulturních institucí. Využívání digitálních nástrojů se zintenzivnilo v důsledku nedávného nuceného uzavření většiny muzeí po celém světě, kdy se mnoho z nich uchýlilo k používání digitálních nástrojů k udržení kontaktu s veřejností a poskytování svých služeb na dálku. Toto plenární zasedání se zabývá potenciálem nových technologií pro uspokojování různorodých potřeb současných muzeí.

Platinový partner

NOVINKY

NEŽ K NÁM ZAMÍŘÍTE / PŘED PŘIPOJENÍM

Informace pro registrované účastníky jsou dostupné zde.

Full capacity of Pre-conference program, Museum Night, Flag Relay Ceremony, Off-site meetings and Excursions.

At this time, all of these events are fully booked. You can still register for the Opening Party on 22 August 2022!

Instrukce pro účastníky (online) zde.

Mobilní aplikace zde.

THE CALL FOR POSTERS IS CLOSED!

All accepted speakers can find the instructions here.

Hygienická doporučení pro účast na ICOM Prague 2022

Call for Posters are open until 25 June 2022!

We are very pleased to share the Call for Posters announcement with you. See the details here.

MPR’s Young Member Travel Grants 2022 until 22 May 2022

We are proud to announce a call for candidates from all continents to apply for MPR’s Young Member Travel Grant 2022.
More you can read here.

Brzká registrace je prodloužena do 30. května 2022!

Na základě četných žádostí o prodloužení poplatku brzké registrace jsme se rozhodli dát šanci každému, aby se na ICOM Prague 2022 registroval s poplatkem brzké registrace!
Prodlužujeme registrační poplatek brzké registrace do 30. května 2022!
Vážení muzejní pracovníci, děkujeme za Váš enormní zájem o největší muzejní kongres na světě!
Více zde.

COVID-19 ochranná opatření

Od 9. 4. 2022 je možné vstoupit do České republiky jako před pandemií COVID-19. Více zde.

Výzva pro dobrovolníky

Praha volá! Chcete být součástí největší světové muzejní konference? Podělte se o své znalosti a nadšení jako dobrovolník ICOM Prague 2022! Více zde.

Pokyny pro přednášející

Vážení přednášející, Call for Papers jsou uzavřeny od 10. 4. 2022. Všem děkujeme za zájem a za zaslání všech téměř 850 abstraktů! Do 30. 4. 2022 budete informováni o přijetí Mezinárodními výbory ICOM. Pokyny pro řečníky a přednášející pro fyzickou i vzdálenou účast naleznete zde.

Dopis od Alberta Garlandiniho, prezidenta ICOM

Přečtěte si zde.

„Call for Papers“ je PRODLOUŽENO!

Zašlete své abstrakty a staňte se součástí odborného programu 26. generální konference ICOM Prague 2022. Více zde.

Registrace na ICOM Prague 2022 začne 14. února!

Registrujte se a objevte Sílu muzeí – Muzea mají sílu měnit svět kolem nás! Více zde.

ICOM Prague 2022 mezi nejlepšími v “Grafické sklizni”

CZECHDESIGN vybrala logo ICOM Prague 2022 v rámci své akce “Grafická sklizeň”. Více zde.

Úspěšné mezinárodní sympozium ICOM 2021

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 přiblížilo přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 a předeslalo hlavní téma Síla muzeí. Více zde.

Vizuální identita pro ICOM Praha 2022

Rozhovor s grafikem Miroslavem Roubíčkem si můžete přečíst zde.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International