Workshopy a kulaté stoly

Workshopy

Publikační činnost s dopadem v oblasti muzejnictví a kulturního dědictví

23. 8. 2022, 13.30–14.30, South Hall 1B

Publikační činnost je nedílnou součástí výzkumu a praxe v oblasti muzejnictví a kulturního dědictví, přičemž akademičtí pracovníci i odborníci z praxe publikují alespoň jednou za svou profesní kariéru. Cílem této přednášky je poskytnout základní přehled o současném stavu akademické a odborné publikační činnosti v oblasti muzejnictví a kulturního dědictví. Na přednášce se dozvíte, co je třeba zvážit při přípravě rukopisu k publikaci, jak probíhá recenzní řízení a publikační proces, jak funguje otevřený přístup a jak zajistit, aby vaše publikace měla dopad.

ŘEČNÍCI:

Aedín Mac Devitt, Head of Publications and Documentation at ICOM

George Cooper, Portfolio Manager, Journals (Anthropology, Conservation, Museum Studies & Heritage), -Taylor&Francis/Routledge

Třetí řečník bude potvrzen.

Wiki editaton: Pomozte chránit kulturní dědictví ze svého notebooku

23. 8. 2022, 13.30–14.30, South Hall 1B, hybridní formát

Nezákonný obchod ohrožuje kulturní dědictví po celém světě. V dnešní době se mnoho těchto nezákonných transakcí odehrává online na sociálních sítích nebo na e-commerce platformách. Abychom proti nim mohli bojovat, musíme spolupracovat. Každý může pomoci, dokonce i od svého notebooku! V rámci tohoto Wiki editatonu budeme spolupracovat na zvyšování povědomí o těchto problémech na internetu vytvářením, rozšiřováním a překládáním informací o ohroženém kulturním dědictví uvedeném na červených seznamech ICOM na jedněch z nejnavštěvovanějších internetových stránek, kterými jsou Wikipedie, Wikimedia Commons a Wikidata. K účasti není třeba být zkušeným uživatelem Wiki platformy – všichni jsou vítáni.

Kulaté stoly

Návrhy na změny stanov ICOM

21. 8. 2022, 14.45–15.45 Panorama, Hybridní formát

Během posledních dvou let pandemie COVID-19 a z ní vyplývající zdravotní, sociální a ekonomická krize zdůraznila potřebu přepracovat stanovy ICOM tak, aby lépe odpovídaly novým požadavkům na dostupnost online jednání a hybridních setkání a na jednodušší a transparentnější. procesy řízení. Pracovní skupina pro stanovy a pravidla (WGSR) revidovala stanovy ICOM s cílem je aktualizovat, aby lépe vyhovovaly potřebám naší organizace. Během tohoto kulatého stolu WGSR projedná návrhy s členy ICOM a shromáždí jejich připomínky k nezbytným změnám.

MODERÁTOR:

Jean François Canat, Předseda pracovní skupiny pro stanovy a pravidla (WGSR)

ŘEČNÍCI Z WGSR:

Alexandre Chevalier, Jenny Chiu, Jean Hilgersom, Jahangir Hussain, Julian Roa Triana, Kate Seymour, Maria de Lourdes Monges Santos

Externí přezkum ICOM – další kroky

21. 8. 2022, 15.45–16.45, Klub A, Hybridní formát

Od srpna 2021 prováděli externí konzultanti nezávislý přezkum řízení ICOM. Závěrečná zpráva konzultantů byla zaslána poradnímu sboru ICOM v dubnu 2022 a obsahovala několik klíčových doporučení ke zlepšení řízení a komunikace v organizaci. Připojte se k prezidentovi ICOM a členům řídicího výboru pro externí přezkum a diskutujte o tom, jak by organizace měla postupovat a tato doporučení realizovat.

MODERÁTOR:

Carlos Roberto Ferreira Brandão, člen výkonné rady ICOM

ŘEČNÍCI z Řídícího výboru pro externí přezkum:

Carol Scott, Hans van de Bunte, Asma Ibrahim, Eric Dorfman, Eunice Báez Sánchez
*další řečníci budou potvrzeni

Etický kodex ICOM

22. 8. 2022, 11.45–12.45, Kongresový sál l, Hybridní formát

V rámci tohoto kulatého stolu bude Stálý výbor pro etiku (ETHCOM) diskutovat o v současnosti probíhající revizi Etického kodexu ICOM pro muzea. Tento kulatý stůl představí stručnou historii Kodexu a jeho ústřední roli při naplňování poslání Mezinárodní rady muzeí. Poskytne aktuální informace o tom, jak revize probíhá, přičemž se bude zabývat jak použitou metodikou, tak i předpokládanými změnami a dodatky, které se v revidovaném kodexu objeví.

MODERÁTOR:

Sally Yerkovich, Předseda etické komise (ETHCOM)

ŘEČNÍCI z ETHCOM:

Feng Zhao, Johannes Beltz, Kaja Širok, Luisa De Pena Diaz, Chedlia Annabi

ICOM Rezoluce

22. 8. 2022, 14.00–15.00, Panorama Hall, Hybridní formát

V rámci tohoto kulatého stolu představí Výbor pro rezoluce Generální konference ICOM v Praze 2022 členům Mezinárodní rady muzeí všechny rezoluce navržené jejími výbory. Členové Mezinárodní rady muzeí dostanou příležitost diskutovat o rezolucích týkajících se výzev, kterým světová muzejní komunita v dnešní době čelí. Výsledky hlasování o rezolucích z roku 2022 budou následně představeny 24. srpna na Generálním shromáždění.

MODERÁTOR:

Předseda Výboru pro rezoluce

ŘEČNÍCI Výboru pro rezoluce:

Noga Raved, Nicole Gesché-Koning, Penelope Theologi-Gouti, Giuliana Ericani, Amalia Castelli Gonzalez

Strategický plán ICOM 2022–2028

23. 8. 2022, 10.30–11.30, Kongresový sál, Hybridní formát

Na tomto kulatém stole představí Výbor pro strategické plánování (SPC) nový strategický plán organizace na období 2022–2028, postup jeho naplňování a metodiku, podle které byl vypracován. Tento kulatý stůl se bude zabývat hlavními milníky a inkluzivním procesem, kterým dojde k zapojení všech členů a orgánů ICOM. Kulatý stůl představuje příležitost k diskusi o budoucnosti organizace a o tom, jak převést vize a cíle představené v plánu do konkrétních opatření na podporu organizace i celého odvětví.

MODERÁTOR:

Ole Winther, Předseda Výboru pro strategické plánování (SPC)

ŘEČNÍCI z SPC:

Antonio Rodriguez, Carol Scott, Robin Hirst PSM, Jane Legget, Ech-cherki Dahmali

Síla Definice muzea: společný základ pro rozmanitost muzeí

24. 8. 2022, 10.30–11.30, Kongresový sál, Hybridní formát

Cílem tohoto kulatého stolu je vyslechnout různé hlasy a názory na definici muzea podle ICOM a diskutovat o její výpovědní síle, užitečnosti a výzvách v procesu hledání společného základu v rámci současné rozmanitosti muzeí. Přednášející budou mít příležitost představit svůj pohled na možné využití nové definice muzea v jejich konkrétních kontextech s ohledem na transformaci, kterou muzea v prvních desetiletích tohoto století prochází, a navrhnout některé základní styčné body pro muzejní odborníky s různým zázemím a z různých geografických oblastí po celém světě. Tento kulatý stůl je pozvánkou pro řečníky a publikum, aby si společně představili budoucnost muzeí v rámci jejich navrhované nové definice.

MODERÁTOŘI:

Lauran Bonilla-Merchav a Bruno Brulon Soares, spolupředsedové Stálého výboru pro definici muzea (ICOM Define)

ŘEČNÍCI z ICOM Define:

Nicolas Kramar, Annabi Chédlia, Muthoni Thangwa, Inkyung Chang

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International