Městská muzea

Muzeum hlavního města Prahy

Na Poříčí 1554/52, 186 00 Praha 8

www.muzeumprahy.cz

Muzeum města Prahy spravuje největší sbírky věnované historii české metropole. Od svého založení v roce 1881 shromáždilo více než jeden a půl milionu sbírkových předmětů, které dokumentují dějiny Prahy od pravěku po současnost. Pečuje o devět památkových objektů, ve kterých nabízí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Kromě výstavních prostor a kulturních památek muzeum spravuje rozsáhlý areál odborných pracovišť.


Centrum architektury a městského plánování

Vyšehradská 51, 128 00 Praha

www.praha.camp

Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskusi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města. CAMP sídlí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu a přednáškový sál.


Městské muzeum a galerie Břeclav

Dukelských hrdinů 2747/4, 690 02 Břeclav

www.muzeumbv.cz

Historie muzejnictví v Břeclavi sahá až do roku 1928, kdy zde vznikl Muzejní a vlastivědný spolek. Současná instituce byla založena v roce 1995 a představuje to nejvýznamnější z historie a umění regionu. Expozice jsou věnovány historii rodu Lichtenštejnů, židovství v Břeclavi a slovanské archeologii v expozici Velkomoravské Pohansko.


Městské muzeum a knihovna Čáslav

Husova 291, 286 01 Čáslav

www.muzeumcaslav.cz

Městské muzeum v Čáslavi patří mezi nejstarší regionální muzea v Čechách. Sídlí v novorenesanční budově, která byla v roce 1884 postavena přímo pro potřeby muzea. Do muzea byly přemístěny rozsáhlé přírodovědné sbírky mecenáše Josefa Kaunického a sbírky shromážděné muzejním a archeologickým spolkem Včela Čáslavská. Tyto sbírky jsou v muzeu uchovány dodnes a dokumentují způsob muzejnické práce a prezentace sbírek v 19. století. V roce 2018 byl mobiliář této expozice zapsán do seznamu kulturních památek České republiky.


Muzeum města Ústí nad Labem

Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem

www.muzeumusti.cz

Muzeum města Ústí nad Labem bylo založeno v roce 1876. Jeho sbírky dokumentují kulturu, historii a přírodu města a severozápadních Čech. Zvláště věnuje pozornost dějinám německojazyčného obyvatelstva v českých zemích. Muzeum pečuje také o jedinečné středověké městské popraviště, které patří k nejzachovalejším památkám svého druhu v České republice.


Městské muzeum a galerie Svitavy

Máchova alej 293/1, 568 02 Svitavy

www.muzeum.svitavy.cz

Městské muzeum a galerie ve Svitavách se zaměřuje na historii, umění a řemesla Hřebečska. Speciálně se též věnuje betlemářské tradici a prací technice – vystavuje na 192 praček a 52 valch, což představuje největší expozici svého druhu v ČR. Další expozice přibližuje místního rodáka Oskara Schindlera. Muzeum též nabízí široký edukativní program pro školy a volnočasové aktivity. V posledních letech je muzejní prioritou restaurování a zpřístupnění unikátního, patnáct metrů dlouhého svitavského mechanického betlému, který svým významem dalece přesahuje hranice regionu.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International