Program

26. generální konference ICOM Praha 2022 proběhne ve dnech 20. – 28. 8. 2022 v České republice. Poprvé v historii ICOM se bude Generální konference konat v hybridním (offline/online) formátu.

20. a 21. 8. se uskuteční statutární zasedání ICOM. Poradní výbor ICOM (ICOM Advisory Council), jakož i samostatná setkání jednotlivých Mezinárodních a Národních výborů ICOM.

Tato setkání jsou přístupná pouze členům předsednictev příslušných výborů, tudíž je v těchto dnech pro zájemce připraven i doprovodný program komentovaných prohlídek Prahy se zkušenými průvodci, který účastníkům ještě před začátkem hlavního programu umožní město lépe poznat (Discover Prague).

22. až 24. 8. Hlavní program
Proběhne v Kongresovém centru Praha a bude zahrnovat přednášky hlavních řečníků, panelové diskuze, workshopy, kulaté stoly a další aktivity, a to včetně seznamovacích bloků (Networking sessions) pro nové členy ICOM.

ICOM Prague 2022 bude rovněž zahrnovat širokou škálu doprovodného programu, aby si účastníci mohli užít vše, co město nabízí.

22. 8. Slavnostní zahajovací večer tzv. „Opening party“
Proběhne ve společném areálu Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea. Bude to první příležitost k seznámení se s muzejními profesionály z celého světa, kteří přijedou na konferenci.

23. 8. Muzejní noc
V muzeích v centru Prahy budou připraveny zajímavé programy od komentovaných prohlídek těch nejzajímavějších výstav přes koncerty až po módní přehlídku.

24. 8. Slavnostní předání vlajky generální konference ICOM
V Národním muzeu se můžete zúčastnit Slavnostního předání vlajky generální konference ICOM příštím hostitelům 27. generální konference ICOM a oslavy výsledků konference.

25. 8. Off-site meetingy
Ve členských muzeích ICOM v Praze a okolí se uskuteční odborné „Off-site meetingy“ všech 32 mezinárodních výborů. Náplní těchto setkání budou přednášky, workshopy, představení hostitelských muzeí a další společné aktivity.

26. a 27. 8. Exkurze
Účastníci konference se rozjedou z Prahy po celé České republice na konferenční exkurze, kterých bude celkem 40 a představí pestrost a bohatost tuzemského kulturního dědictví a péči o něj prostřednictvím špičkové práce řady českých muzeí. Exkurze budou 1 denní a 2 denní.

27. a 28. 8. mohou Mezinárodní výbory samostatně připravit postkonferenční exkurze.

 

Podrobný časový rozvrh a program bude brzy doplněn!

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International