Dekorativní umění a design

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

www.upm.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze chce být inspirací, poučením a také zážitkem pro návštěvníka. Od roku 2017 rozšiřuje aktivity v rekonstruované historické budově, která tvoří kulturní celek s koncertní a výstavní budovou Rudolfinum, Uměleckoprůmyslovou školou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. V bohatých sbírkách mezinárodního významu jsou rozsáhlé a jedinečné soubory historického i současného uměleckého sklářství, porcelánu, textilu, módy, nábytku, užité grafiky či sbírka fotografie. V Domě U Černé Matky Boží prezentuje unikátní příklady českého kubismu v užitém umění a architektuře.


House of Lobkowicz / Lobkowiczké sbírky

Jiřská 3, 119 00 Praha

www.lobkowicz.cz

Umělecké sbírky roudnické větve rodu Lobkowiczů patří k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejlépe dochovaným soukromým sbírkám v Evropě. Sbírka čítá 15 000 uměleckých a řemeslných předmětů včetně zbraní a zbrojí, 5 000 hudebních partitur, 4 500 grafik, 65 000 knih a 1,5 km archiválií. Rodinné sbírky byly ve 20. století konfiskovány nacistickým i komunistickým režimem. V 90. letech se je podařilo znovu zkompletovat a zpřístupnit veřejnosti v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě a na zámku Nelahozeves.


Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

www.puppets.cz

Loutkářství patří v České republice k významným tradicím s dlouhou historií a vysokou úrovní. Od roku 2016 je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Uchovávat a široké veřejnosti zpřístupňovat doklady o jeho vývoji je posláním specializovaného muzea sídlícího od roku 1972 v památkově chráněném renesančním Mydlářovském domě v centru východočeského města Chrudimi. Dnes spravuje Muzeum loutkářských kultur přes 50 000 sbírkových předmětů, z toho více než 8 500 loutek z celého světa.


Galerie výtvarného umění v Chebu

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb

www.gavu.cz

GAVU je muzeum umění spravující sbírku českého umění 19. až 21. století a mimořádný soubor gotického sochařství z oblasti Chebska. Obě sbírky prezentuje ve stálých expozicích ve své hlavní budově, městském barokním paláci na hlavním chebském náměstí, kde vedle toho probíhá vždy několik dočasných výstav. Od roku 2016 spravuje také Retromuseum – muzeum designu a životního stylu v sousední budově, časově zaměřené na období mezi světovou výstavou EXPO 58 v Bruselu a sametovou revolucí 1989, opět se stálou expozicí a dvěma sály pro dočasné výstavy.


Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno

www.moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Vznikla v roce 1961 sloučením sbírek Moravského uměleckoprůmyslového muzea a Obrazárny Moravského zemského muzea. Spravuje pět budov – Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum a Místodržitelský palác, vlastní vilu architekta Dušana Jurkoviče a Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, který je společným pracovištěm s MAK, Vídeň. Jako jediné muzeum umění u nás se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.


Muzeum umění a designu Benešov

Malé náměstí 74, 256 01 Benešov

www.mudbenesov.cz

MUD* v Benešově se zabývá uměním a designem 20. a 21. století převážně české provenience. Ve sbírkách jsou zastoupeni přední autoři jako Ladislav Šíma, jehož jméno nese i slavnostní sál v budově, benešovský rodák Miloslav Chlupáč, dále Jiří David, Karel Nepraš, Daisy Mrázková, Dagmar Hochová, Libuše Niklová nebo Maxim Velčovský. Sbírky významně obohatil svou donací přední český teoretik umění Jiří Šetlík. MUD* vytváří zázemí uměnímilovné komunitě z Benešova i okolí ve společenském prostoru kavárny, knihovny a zahrady, která je sochařskou galerií pod otevřeným nebem.


Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc

www.muo.cz

Muzeum umění Olomouc bylo založeno v roce 1951. Sídlí ve třech objektech – Muzeu moderního umění, Arcidiecézním muzeu Olomouc a Arcidiecézním muzeu Kroměříž, v nichž jsou shromážděny sbírky starého, moderního a současného umění. Bohatá je jeho sbírka výtvarné kultury střední Evropy, která bude soustředěna v nové budově Středoevropského fóra Olomouc. Celkem spravuje 185 tisíc předmětů. Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo v roce 2016 titul Evropské dědictví.


Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

Státní muzeum, jehož základy spadají až do 19. století, sídlí ve výpravné secesní budově s moderní skleněnou přístavbou. Je unikátní kombinací sbírkového fondu, který tvoří české sklo (se zahraničním přesahem) a celosvětově jedinečná sbírka bižuterie. Výběr z více než 12 milionů exponátů prezentuje ve stálých expozicích „Čarovná zahrada. České sklo sedmi století“ a „Nekonečný příběh bižuterie“. V roce 2021 otevře expozici skleněných vánočních ozdob. Sezónně je v provozu menší expozice v posledním zachovaném stavení sklářské osady Kristiánov, v centru Jizerských hor.


Muzeum regionu Valašsko

Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín

www.muzeumvalassko.cz

Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.


Severočeské muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01 Liberec 1

www.muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci je nástupcem uměleckoprůmyslového muzea založeného v roce 1873. Jeho sbírka byla budována s ohledem na místní tradici sklářství a textilnictví v evropském kontextu. Jedním z jeho základů je kolekce více než 2 500 uměleckých předmětů darovaných roku 1904 průmyslníkem a mecenášem Heinrichem Liebiegem. Po roce 1945 byla do Severočeského muzea začleněna zrušená regionální muzea, čímž se jeho zaměření rozšířilo o přírodovědnou a vlastivědnou činnost.


Slezské zemské muzeum

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

www.szm.cz

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, bylo založeno roku 1814. Spravuje šest expozičních budov a areálů. Země Slezsko je představena v historické výstavní budově v Opavě. Tématům obrany a vojenství se věnují expozice Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Rozsáhlou kolekci rostlin pěstuje Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích. Literatuře se věnují expozice Památníku Petra Bezruče v Opavě a Srubu Petra Bezruče v Ostravici.


Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň 3

www.zcm.cz

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v České republice. Ve svých čtyřech objektech na území Plzně zpřístupňuje sedm stálých expozic. Mimoplzeňskou pobočkou je Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Unikátní Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice, v roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International