Důležitá data

14. 2. 2022

Začátek registrace – Brzká registrace (nejnižší výše poplatků)

bude upřesněno

Vyhlášení „Call for Papers“ mezinárodních výborů ICOM

10. 4. 2022

Uzavření „Call for Papers“

bude upřesněno

Vyhlášení „Call for Posters“

31. 5. 2022

Začátek pozdější registrace (střední výše poplatků)

18. 5. 2022

Mezinárodní den muzeí 2022 – Síla muzeí

19. 6. 2022

Poslední možnost zrušení registrace s nárokem na vrácení 100 % nákladů po odečtení 30 EUR manipulačního poplatku

17. 7. 2022

Poslední možnost zrušení registrace s nárokem na vrácení 50 % nákladů (po tomto datu nelze registraci zrušit)

Poslední možnost na změnu typu účasti (fyzická/vzdálená), kdy bude vrácen rozdíl nákladů po odečtení 30 EUR manipulačního poplatku

8. 8. 2022

Začátek pozdní registrace (maximální výše poplatků)

20. a 21. 8. 2022

Předkonferenční program

22. 8. 2022

Smysl: Muzea a občanská společnost
Slavnostní zahajovací večer

23. 8. 2022

Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize
Vize: Muzea a vedení
Muzejní noc

24. 8. 2022

Komunikace: Muzea a nové technologie
Slavnostní předání vlajky

25. 8. 2022

Off-Site meetingy Mezinárodních výborů ICOM

26. a 27. 8. 2022

Exkurzní dny

28. 8. 2022

Postkonferenční program

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International