Český výbor ICOM

Český výbor ICOM naplňuje cíle a činnosti Mezinárodní rady muzeí ICOM v České republice, zprostředkovává komunikaci mezi ICOM, mezinárodními výbory ICOM a českými členy. Český výbor ICOM dbá na šíření a dodržování standardů a principů ICOM, které jsou obsaženy v Etickém kodexu ICOM a které kultivují a rozvíjejí muzejní prostředí v České republice.

Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM v roce 1994 navázali na působení Československého výboru ICOM, který v roce 1946 stál u zrodu ICOM a Československo bylo jednou ze 14 zakládajících zemí. Během své existence stál Československý výbor ICOM v popředí světového muzejnictví, a to prostřednictvím významných osobností moderní muzeologie jako byl Zbyněk Zbyslav Stránský, jeden z nejvýznamnějších muzejních teoretiků 20. století, nebo Jan Jelínek, který byl prezidentem ICOM v letech 1971 až 1977.

Právě v 70. letech 20. století, během prezidentství Jana Jelínka, došlo v ICOM k velké proměně v organizaci otevřenou všem muzejním profesionálům, zvýšil se význam mezinárodních výborů jako nástrojů výměny výsledků vědecké práce, zkušeností a názorů. V roce 1974 vstoupila v platnost definice muzeí, která je s částečnými aktualizacemi (1995 – Stavanger, Norsko; 2007 – Vídeň, Rakousko) platná dodnes. Od roku 1977 muzea každoročně 18. května slaví Mezinárodní den muzeí.

Český výbor ICOM má v současné době 90 institucionálních členů a více jak 350 individuálních členů. Je jednou z organizací, které zastupují muzea a muzejníky ve vyjednáváních s veřejnými institucemi a podílí se na přípravě důležitých dokumentů, jako jsou koncepce rozvoje a další strategické materiály. ČV ICOM připravuje, nebo se podílí na přípravě konferencí v České republice nebo v zahraničí.

Výkonná rada ICOM na svém 139. zasedání v červenci 2019 jmenovala Prahu jako hostitelské město pro pořádání 26. Generální konference ICOM, která se uskuteční od 20. do 28. srpna 2022.

Český výbor ICOM

Zelný trh 6
659 37 Brno
Česká republika

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International