COVID-19 ochranná opatření

Pravidla vstupu do země

Od 9. 4. 2022 je možné vstoupit do České republiky jako před pandemií COVID-19.

Veškeré informace naleznete na stránkách COVID Portál.

Během registrace a konference

V aktuální situaci již neplatí žádná zvláštní opatření. Zůstává pouze doporučení dbát na zvýšenou hygienu rukou a dodržování alespoň 1,5 metrových rozestupů od ostatních osob.

Zdravotnický dozor během celé konference

Před budovou bude po celou dobu konference zajištěn sanitní vůz s profesionálním a plně vybaveným záchranářem a zdravotní sestrou. V případě příznaků infekčního onemocnění bude možnost antigenního testu v sanitním voze.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International