Mimořádné Generální shromáždění ICOM

24. 8. 2022, 12.30–15.00

Mimořádné Generální shromáždění je svoláváno u příležitosti hlasování spojených se změnami stanov ICOM.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International