Ochrana kulturního dědictví na Ukrajině

21. 8. 2022, 17.00–18.00, Panorama Hall, hybridní formát

Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 ICOM zásadně odsoudil veškeré ničení nebo ohrožení kulturního dědictví, vyzval příslušné aktéry k podpoře muzeí a muzejních pracovníků a vyjádřil očekávání, že všechny země v regionu budou dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodních úmluv o kulturním dědictví. Na provozní úrovni ICOM od té doby úzce spolupracuje se svými členy na Ukrajině i mimo ni, aby zjistil, jak může muzeím a muzejníkům na Ukrajině pomoci a jakou pomoc mohou ukrajinským kolegům nabídnout jiná muzea a muzejníci v rámci sítě ICOM. Tento panel se zaměří na již uskutečněné akce a nabídne příležitost k výměně názorů na budoucí potřeby muzejní komunity na Ukrajině.

Předsedající

Agnes ALJAS (ICOM Estonsko) / Předsedkyně ICOM Estonsko, členka představenstva Mezinárodního výboru pro etnografická muzea a sbírky (ICME), vědecká tajemnice Estonského národního muzea.

Agnes Aljas je vědeckou tajemnicí Estonského národního muzea. Její výzkum se zaměřuje na studium publika, komunitní roli muzeí a jejich společenský dopad. Jako kurátorka se v Estonském národním muzeu zabývá současným sběratelstvím a studiem návštěvníků. Je také předsedkyní ICOM Estonsko, členkou výboru ICOM ICME a porotkyní soutěže Evropské muzeum roku (EMYA). Od února se podílí na estonských a mezinárodních muzejních iniciativách na podporu ochrany kulturního dědictví, muzejních profesionálů a uprchlíků v Estonsku.


Jasna PALIČKOVÁ (ICOM Slovensko) / Vedoucí oddělení lidového umění, Historické muzeum Slovenského národního muzea

Vystudovala etnografii a folkloristiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Pracuje jako kurátorka etnografických sbírek v Historickém muzeu Slovenského národního muzea v Bratislavě se zaměřením na lidové kroje a textil a lidové umění. Dříve působila jako ředitelka Muzea lidových umění a řemesel. V současné době je vedoucí národopisného oddělení v Historickém muzeu Slovenského národního muzea. Je jednou ze zakládajících členek ICOM Slovensko, od roku 2015 je tajemnicí národní rady a mezi lety 2018 a 2021 byla předsedkyní ICOM Slovensko. Od roku 2022 je předsedkyní organizace Blue Shield Slovakia.


Řečníci

Anastasiia CHEREDNYCHENKO (ICOM Ukrajina) / Místopředsedkyně ICOM Ukrajina

Historička a muzeoložka se zkušenostmi v oblasti ukrajinského kulturního dědictví se zaměřením na dějiny Ukrajinské sovětské republiky. Na starost měla řízení projektů digitalizace evidence a prezentaci movitých předmětů a archivních dokumentů. Vypracovala datové modely na základě Konceptuálního referenčního modelu CIDOC (norma ISO 21127). Iniciovala a koordinovala projekty implementace normy ISO 21246: 2019 „Klíčové ukazatele pro muzea“ na Ukrajině.


Kateryna CHUYEVA (ICOM Ukrajina) / ICOM Ukrajina

Kateryna Chuyeva je náměstkyní ministra kultury a informační politiky Ukrajiny (od září 2021). Má více než 20 let zkušeností v oblasti muzejnictví. V letech 1998-2021 pracovala v Národním muzeu umění Bohdana a Varvary Chanenkových (Kyjev, Ukrajina) jako vědecká pracovnice a správkyně sbírky antických památek, v letech 2018-2021 zastávala funkci generální ředitelky muzea. Je spoluzakladatelkou iniciativy Maidan Museum (nyní Národní památník nebeské setniny a Muzeum Revoluce důstojnosti). Je autorkou výzkumů a odborných publikací o sbírce antických památek Muzea Chanenkových a byzantských nástěnných malbách na poloostrově Krym, o muzejním managementu a dalších projektech ICOM Ukrajina. Od roku 2002 se účastní mezinárodních konferencí. Členkou ICOM je od roku 2008, v letech 2019-2021 byla předsedkyní ICOM Ukrajina. Je členkou rady ICOMOS.


Leila IBRAHYMOVA (ICOM Ukrajina) / Ředitelka Městského vlastivědného muzea v Melitopolu

Leila Ibrahymova je historička, členka představenstva organizace „Melitopolský svaz místních historiků“. Má odborné znalosti v oblasti muzejního managementu, marketingu a komunikace; je autorkou řady článků věnovaných výzkumu muzejních sbírek a místní historie.


Elke KELLNER (ICOM Rakousko) / Výkonná ředitelka ICOM Rakousko

Elke Kellner získala magisterský titul z dějin umění a studovala archeologii na Vídeňské univerzitě v Rakousku a na Yaleově univerzitě v USA. Od roku 2014 je výkonnou ředitelkou ICOM Rakousko. Iniciovala „Rozhovory ICOM o Palmýře“ na podporu boje proti rabování a nezákonnému obchodování s kulturním bohatstvím a je expertkou OBSE v této oblasti. Od roku 2016 přednáší v magisterském kurzu „Kulturní dědictví“ na Dunajské univerzitě v rakouské Kremži. Od roku 2014 je členkou představenstva organizace Blue Shield Austria a od roku 2019 členkou představenstva ICOM Europe. Kellner začala svou kariéru jako asistentka ředitele v Rakouském muzeu užitého umění MAK ve Vídni. V letech 2006-2013 pracovala v rakouském rozhlase ORF / Radiu Ö1 jako vedoucí oddělení událostí a novinářka. V roce 2013 byla producentkou v rakouském rozhlase ORF III.


Anne-Claude MORICE (ICOM Francie) / Generální delegátka ICOM Francie

Anne-Claude Morice je absolventkou magisterského studia dějin umění se specializací na současné umění (Univerzita Rennes 2) a magisterského studia managementu kulturních organizací (Univerzita Paříž IX). Svou kariéru budovala v profesionálních organizacích v oblasti kulturního dědictví a umělecké tvorby. Než se v roce 2015 připojila k týmu ICOM France jako generální delegátka, působila 15 let jako administrátorka Mezinárodní organizace výtvarných kritiků (AICA).


Gina RENOTIÈRE (ICOM Česká republika) / Předsedkyně ICOM Česká republika

Vystudovala dějiny umění a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Je zástupkyní ředitele Muzea umění Olomouc. Věnuje se výzkumné, výstavní, přednáškové a publikační činnosti se zaměřením na získávání významných akvizic do sbírek Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Podílí se na rozvoji Středoevropské databáze umění (CEAD) a Středoevropského fóra Olomouc. Před svým působením v muzeu pracovala v Paříži jak v mezinárodních institucích (AIAP – UNESCO), tak v českých institucích s kulturním zaměřením (České centrum Paříž). Od roku 2020 je předsedkyní Českého výboru ICOM.


Piotr RYPSON (ICOM Polsko) / ICOM Polsko

Kurátor, historik literatury a vizuální kultury, muzejní expert. Je docentem na Polsko-japonské akademii informačních technologií (Oddělení nových médií) a kurátorem Židovského historického institutu ve Varšavě. Je předsedou ICOM Polsko.

Působil jako zástupce ředitele a úřadující ředitel Národního muzea ve Varšavě. V roli kurátora se podílel na řadě výstav současného umění, historie designu, knih a vizuální literatury atd.

Publikované texty jsou k dispozici na adrese: https://pja.academia.edu/PiotrRypson


Klaus STAUBERMANN (ICOM Německo) / PhD, generální ředitel ICOM Německo

Klaus Staubermann dříve pracoval jako klášterní zahradník, později studoval dějiny a filozofii vědy. Získal doktorát na Univerzitě v Cambridgi a postgraduálnímu výzkumu se věnoval na Massachusettském technologickém institutu. Působil jako kurátor vědy a medicíny v Utrechtském univerzitním muzeu a jako vedoucí oddělení v Německém technickém muzeu v Berlíně. Přibližně deset let působil jako hlavní kurátor ve Skotském národním muzeu, kde přebudoval galerii vědy a techniky. Od roku 2018 je generálním ředitelem ICOM Německo, kde také provozuje Síť na ochranu kulturního majetku na Ukrajině (Мережа охорони культурних цінностей України).


Helen Bieri THOMSON (ICOM Švýcarsko) / Místopředsedkyně ICOM Švýcarsko, generální ředitelka Château de Prangins (součást Národního muzea)

Helen Bieri Thomson vystudovala dějiny umění na Univerzitě v Lausanne. Působila mimo jiné jako kurátorka v Château de Prangins, jedné z částí Švýcarského národního muzea, již od dubna 2016 také řídí. Od roku 2010 rovněž odpovídá za oddělení dekorativních tapet Národního muzea. Helen Bieri Thomson řídila projekt restaurace přijímacích sálů z 18. století na zámku Château de Prangins a od prosince 1995 vedla nadaci Fondation Neumann à Gingins (VD). Za svou kariéru uspořádala přes čtyřicet výstav a publikovala řadu článků a katalogů o výtvarném umění 18. a 19. století. Je členkou několika výborů a nadačních rad a v současnosti také místopředsedkyní ICOM Švýcarsko.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International