Červené seznamy ohrožených kulturních památek: Diskuse o novém červeném seznamu ICOM pro jihovýchodní Evropu

21. 8. 2022, 15.45–16.45, Panorama Hall, hybridní formát

ICOM od roku 2000 sestavuje červené seznamy kulturního dědictví, aby dosáhla jeho lepší ochrany před nezákonným obchodem. Celý soubor zahrnuje více než 50 zemí a seznamy byly přeloženy do více než 20 jazyků. Červené seznamy jsou nástrojem, který muzejní odborníci vytvořili na pomoc těm, kdo v oboru muzejnictví takové znalosti nemají. Osvědčily se v praxi při identifikaci a ochraně ohroženého kulturního dědictví. Na tomto zasedání vystoupí odborníci, kteří vypracovali nejnovější červený seznamu pro jihovýchodní Evropu, a bude se věnovat některým aktivitám, které mohou přispět k jeho rozšíření a zvýšení povědomí v cílové skupině.

Předsedající

Alenka ČERNELIČ KROŠELJ / Předsedkyně regionálního sdružení ICOM pro jihovýchodní Evropu (ICOM SEE)

Alenka Černelič Krošelj je muzejní poradkyně, vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity v Lublani ve Slovinsku. Po absolvování studia dějin umění, etnologie a kulturní antropologie pracovala v různých institucích a podílela se na několika projektech financovaných z fondů EU. Od roku 2014 je ředitelkou muzea Posevski muzej Brežice (Slovinsko). Působí v různých strategických a rozvojových skupinách a radách, organizacích a spolcích.

Přednáší na Fakultě cestovního ruchu. Je místopředsedkyní ICOM Slovinsko a Slovinské asociace muzeí a předsedkyní regionálního sdružení ICOM SEE. Od roku 2021 je členkou správní rady IMREC (International Museums Research and Exchange Centre).


Sophie DELEPIERRE / Vedoucí oddělení ochrany kulturního dědictví, sekretariát ICOM (Paříž, Francie)

Sophie Delepierre je členkou ICOM od roku 2017. Na své současné pozici vede operační projekty, programy zvyšování povědomí a vzdělávací programy týkající se ochrany kulturního dědictví. Pravidelně zastupuje ICOM na mezinárodních konferencích o strategiích boje proti nezákonnému obchodu s kulturním majetkem (z hlediska práva i z pohledu muzeí). Dříve pracovala několik let v UNESCO a byla také právní poradkyní ICOM a koordinátorkou pro institucionální záležitosti.


Řečníci

Darko BABIĆ / Docent, vedoucí katedry muzeologie na Univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko)

Darko Babić je docentem (PhD v oboru muzeologie) a působí jako vedoucí katedry muzeologie na Univerzitě v Záhřebu (Chorvatsko). Má zkušenosti jako projektový manažer, organizátor akcí a asistent ve státní televizi. K rozvoji muzejnictví přispěl v roli předsedy ICOM Chorvatsko (2014–2020) a předsedy Mezinárodního výboru pro vzdělávání muzejních zaměstnanců (ICOM ICTOP) (2016–2019). Jeho výzkumné zájmy zahrnují témata související s muzei a jejich rozvojem, řízením a interpretací.


Darinka KOLAR OSVALD / Vrchní policejní inspektor, muzejní poradkyně a vedoucí Muzea slovinské policie

Darinka Kolar Osvald vystudovala bakalářský obor dějiny umění. V roce 2000 začala pracovat na ministerstvu vnitra/u policie jako inspektorka kriminální policie pro vyšetřování trestných činů souvisejících s kulturním dědictvím. Od roku 2011 je kurátorkou a vedoucí Muzea slovinské policie.


Alma LEKA / Ředitelka Muzea Sarajeva, předsedkyně ICOM Bosna a Hercegovina

Alma LEKA se narodila v Sarajevu v Bosně a Hercegovině. Je ředitelkou sarajevského muzea, historičkou, kurátorkou a muzejní poradkyní. Je předsedkyní Národního výboru ICOM Bosny a Hercegoviny a národní korespondentkou Evropského muzejního fóra pro Bosnu a Hercegovinu.

Je autorkou řady výstav, knih, učebnic dějepisu pro základní školy a gymnázia, odborných a vědeckých textů z oblasti muzeologie, historie, dějin fotografie a ochrany kulturního a historického dědictví.


Marija RADIN / Vedoucí konzervátorka, odbornice na dokumentaci, magisterský titul v oblasti preventivní konzervace

Marija Radin vystudovala etnologii a antropologii a preventivní konzervaci na Univerzitě v Bělehradě. Od roku 2009 pracovala Marija v Ústředním ústavu pro konzervaci a od roku 2011 v Národním muzeu Srbska. Mezi její úkoly patřila správa dokumentace a podílela se na vzdělávacích a výzkumných projektech v oblasti preventivní konzervace s důrazem na konzervaci movitého kulturního dědictví za mimořádných situací v Srbsku. Marija je členkou Mezinárodního výboru pro dokumentaci (ICOM CIDOC) a Mezinárodního výboru pro odolnost muzeí vůči katastrofám (DRMC).


Michaela SIMION / Archeoložka a odbornice na kulturní dědictví Rumunského národního historického muzea

Získala doktorát v oboru starověkých dějin a archeologie. Je vedoucí kurátorkou a archeoložkou Rumunského národního historického muzea v Bukurešti. Je expertkou ICOM na červený seznam ohrožených kulturních památek v jihovýchodní Evropě a expertkou certifikovanou rumunským ministerstvem kultury pro archeologické a historické písemné doklady z řecko-římského období. Publikovala četné studie a příspěvky v odborné literatuře. Její zájem o ochranu movitého a nemovitého kulturního dědictví se promítá ve spolupráci s odbornými institucemi.


Dobrila VLAHOVIĆ / Magisterský titul v oboru konzervátor-restaurátor, Ministerstvo kultury a médií (Ředitelství pro kulturní dědictví)

Vzdělání: Magisterský titul v oboru konzervátor-restaurátor

Pracovní zkušenosti:

2021: Ministerstvo kultury a médií Černé Hory – koordinátorka odboru kultury

2020–2021: Ministerstvo kultury / Náměstek ministra – generální ředitelka pro kulturní dědictví

2012–2020: Ministerstvo kultury / Ředitelství pro kulturní dědictví / Odborník na kulturní dědictví

1996–2011: Národní ústav pro ochranu kulturních památek / Odborník na kulturní dědictví

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International