Přírodovědná muzea

Národní zemědělské muzeum

Kostelní 44, 170 00 Praha 7

www.nzm.cz

Národní zemědělské muzeum bylo založeno v roce 1918, nicméně jeho nejstarší součást působí již od roku 1842 a patrně je tak nejstarším lesnicko-loveckým muzeem vůbec. Lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, potravinářství, gastronomie a další prezentují dynamické expozice jako obory klíčové pro zajištění existence jednotlivce i civilizace. Návštěvník získá příležitost uvědomit si význam zemědělství jako jednoho z nejvýznamnějších know-how, které lidstvo vyvinulo a se kterým je existenčně provázána i naše budoucnost.


Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity

Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

www.mendelmuseum.muni.cz

Muzeum navazuje na odkaz Gregora Johanna Mendela (1822–1884), zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Mendelovu práci představuje ve stálé expozici, kterou pravidelně doplňuje krátkodobými výstavami. Muzeum se vyprofilovalo jako místo setkávání odborníků, kde jsou výsledky vědy a výzkumu prezentovány široké veřejnosti. Na Mendel Lectures přednášela i řada nositelů Nobelovy ceny.


Moravské zemské muzeum

Zelný trh 6, 659 37 Brno

www.mzm.cz

Moravské zemské muzeum patří k největším a nejstarším paměťovým institucím ve středoevropském prostoru, bylo založeno roku 1817. Představuje historii jedinečného území Moravy, jehož obyvatelé už před 25 000 lety vytvořili tzv. Věstonickou Venuši – první hliněnou sochu či nejstarší portrét ženy na světě, jež je nyní národní kulturní památkou. K pečlivě uchovávaným unikátům patří i pluh, s nímž v roce 1769 oral syn Marie Terezie, budoucí císař Josef II., či rozsáhlá numismatická, divadelní a literární sbírka. Muzeum dále spravuje jedinečné přírodní sbírky z celého světa.


Muzeum regionu Valašsko

Horní náměstí 2, 775 01 Vsetín

www.muzeumvalassko.cz

Muzeum se profiluje jako víceoborová organizace v oborech společenskovědních, přírodních a technických. Návštěvníky vzdělává na základě multidisciplinárního přístupu pomocí výstav, expozic, akcí a publikační činnosti, vychovává děti a mládež v environmentální oblasti. Pečuje o unikátní sbírku nábytku z ohýbaného bukového dřeva, gobelínů a osvětlovacího skla, nadregionálně cenná je sbírka starých tisků. Součástí muzea je hvězdárna, která se zabývá popularizací astronomie a dalších přírodních věd.


Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1

www.muzeumhk.cz

Na břehu řeky Labe, stvořená s láskou a péčí, tančí nejkrásnější budova význačného architekta Jana Kotěry v Hradci Králové. Instituce muzea založená již v roce 1880 se stále s mladistvým nadšením rozvíjí a s profesionálním zájmem sbírá vzpomínky východních Čech. K přírodovědným, historickým a archeologickým uchovávaným pamětem se řadí také Muzeum války 1866 na Chlumu, memento konfliktu, jenž patří k největším v Evropě 19. století. Poražené Rakousko ztratilo svou pozici v regionu a Prusko nastoupilo cestu k vytvoření jednotného státu Němců.


Muzeum Vysočiny Třebíč

Zámek 1, 674 01 Třebíč

www.muzeumtr.cz

Muzeum bylo založeno v roce 1898. Představuje historii a přírodu Třebíčska. Proslulé je sbírkou dýmek, moravských vltavínů, minerálů a hornin nebo sbírkou betlémů. Každoročně organizuje zájmové akce Veletrh muzeí České republiky a Třebíčské kouření. Původně klášterní budova je s bazilikou sv. Prokopa a židovskou čtvrtí zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.


Národní muzeum

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

www.nm.cz

Národní muzeum je největším a třetím nejstarším muzeem České republiky – bylo založeno v roce 1818. Veřejnost si jej spojuje především s monumentální novorenesanční historickou budovou, která tvoří přirozenou dominantu Václavského náměstí v Praze. Ta byla po rozsáhlé rekonstrukci propojena multimediální chodbou s neméně zajímavou novou budovou Národního muzea, čímž vznikl jedinečný muzejní komplex. Od léta 2021 zde bude možné navštívit nové moderně pojaté expozice věnované historii a přírodě.

Národní muzeum ale není jen tato budova. V rámci své činnosti sbírá, zkoumá a prezentuje artefakty z přírodovědeckých, historických i uměleckých oborů, které vystavuje ve svých 17 objektech a ochraňuje v několika samostatných depozitářích. Jeho knihovna je druhou největší veřejnou knihovnou v České republice a jeho sbírky ukrývají více než třináct milionů předmětů.


Slezské zemské muzeum

Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

www.szm.cz

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, bylo založeno roku 1814. Spravuje šest expozičních budov a areálů. Země Slezsko je představena v historické výstavní budově v Opavě. Tématům obrany a vojenství se věnují expozice Areálu československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Rozsáhlou kolekci rostlin pěstuje Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích. Literatuře se věnují expozice Památníku Petra Bezruče v Opavě a Srubu Petra Bezruče v Ostravici.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International