Vojenská muzea

Vojenský historický ústav

U Památníku 2, 130 05 Praha 3

www.vhu.cz

Vojenský historický ústav je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Ve sbírkách nalezneme předměty týkající se dějin českého a československého vojenství a armády. Největší sbírku tvoří zbraně a zbroj, ale nalezneme zde i velké množství stejnokrojů a výstroje. Jeho součástí jsou i Letecké muzeum v Kbelích, Vojenské technické muzeum v Lešanech či unikátní umělecké sbírky malířů-legionářů, kteří bojovali na frontách první světové války v Rusku, Francii a Itálii. K nejvýznamnějším patří díla Františka Kupky či Emila Filly.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International