37. Generální shromáždění ICOM

24. 8. 2022, 15.30–17.45

Generální shromáždění je zastoupením členů a rozhodovacím orgánem ICOM. Skládá se ze všech členů ICOM, zastoupených jejich příslušnými Národními nebo Mezinárodními výbory, Regionálními aliancemi nebo spolupracujícími organizacemi. Generální shromáždění volí prezidenta a členy Výkonného výboru a hlasuje o doporučeních vydaných Poradním výborem (Advisory Council) a dalšími orgány ICOM. Mezi tato rozhodnutí patří například přijetí strategického plánu ICOM nebo schválení rezolucí předložených výbory ICOM.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International