Pamětní přednáška na počest Stephena E. Weila – LGBTIQ+Muzea

22. srpna 2022, 11.45–13.55

Pamětní přednáška na počest Stephena E. Weila připomíná dílo tohoto významného průkopníka a autora v oblasti muzejnictví oceňovaného za přínos pro svět muzeí a rozvoj muzejnické profese. Od roku 2006 zvou organizátoři přednášek významné osobnosti z oblasti muzejnictví a kultury, aby muzeím a jejich odborníkům představili nové perspektivy. Letos se přednáška zaměří na vztah mezi komunitami LGBTIQ+ a současnými muzei. Přednášku pořádají ICOM, ICOM US, INTERCOM a ICOM ICEE.

Moderátor: Carlos Serrano Vásquez (preferované zájmeno „on“ (he/him)), koordinátor ICOM pro budování kapacit

Přednášející

Ben Garcia

Ben Garcia (preferované zájmeno „on“ (he/him)) je výkonným ředitelem Amerického LGBTQ+ muzea, které se věnuje uchovávání, zkoumání a oslavě dynamické historie a kultury leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a queer lidí, jakož i lidí s nově vznikajícími a hraničními identitami. Svou prací slouží Ben Garcia mrtvým – zejména těm, jejichž životy byly považovány za zbytečné a jejichž odkaz byl zavržen nebo vymazán – stejně tak jako životům jejich potomků. Jeho vizí je muzejní ekosystém překypující respektem, laskavostí a svobodou, ve kterém queer lidé naleznou zastoupení a pochopení.


Craig Middleton

Craig Middleton (preferované zájmeno „on“ (he/him)) je vedoucím kurátorem Australského národního muzea a čestným přednášejícím na Australské národní univerzitě v Canbeře v Austrálii. V Australském národním muzeu zodpovídá za kreativní a obsahový rozvoj sbírek v rámci řady projektů a programů v oddělení objevů a sbírek. Je hojně publikujícím autorem a jeho kniha Queering the Museum, kterou napsal společně s Nikki Sullivan, vyšla v nakladatelství Routledge v roce 2019. Jeho angažovanost v oblasti reprezentace LGBTIQ+ lidí se promítá do jeho práce v muzeu, včetně chystání prohlídek, programů, výstav a výzkumu.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International