Památníky

Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války

Čs. armády 34/828, 160 00 Praha

www.cdmp.cz

V souladu s mezinárodně přijatými doporučeními UNESCO, UNIDROIT, Mezinárodní rady muzeí a se závazky České republiky vyplývajícími z Washingtonské a Pražské deklarace je posláním Centra pro dokumentaci výzkum problematiky zcizování kulturních statků obětem druhé světové války a sdílení výsledků této práce se státními orgány a organizacemi České republiky, krajskými, městskými, případně soukromými muzei, galeriemi a knihovnami, jakož i s individuálními žadateli o restituce uloupených kulturních předmětů.


Ústav pro studium totalitních režimů

Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha

www.ustrcr.cz

Ústav pro studium totalitních režimů je státem zřízená instituce pro vědecké zpracování období nesvobody v Československu v letech nacistické okupace 1939–1945 a komunistické diktatury 1948–1989. V návaznosti na to se ÚSTR intenzivně věnuje popularizaci a vzdělávání. Vytváří samostatně nebo ve spolupráci s renomovanými muzejními partnery řadu výstav, působí jako vědecký, metodologický i pedagogický garant dalších výstavních projektů. Zároveň má bohatou vydavatelskou činnost.


Židovské muzeum v Praze

U Staré školy 1, 110 01 Praha

www.jewishmuseum.cz

Židovské muzeum v Praze založené roku 1906 patří k nejstarším svého druhu v Evropě. Jeho sbírku převzala za války pražská židovská obec, která iniciovala vznik tzv. Židovského ústředního musea. Nacisté projekt schválili, i když vedeni jinými záměry. Po komunistickém převratu bylo muzeum roku 1950 postátněno. V říjnu 1994 byly muzejní budovy a sbírky navráceny židovské komunitě a vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce zasvěcená kulturním dějinám českých a moravských Židů. Jako takové rozvíjí bohatou činnost expoziční, odbornou, vzdělávací, publikační a kulturní.


Památník Lidice

Tokajická 152, 273 54 Lidice

www.lidice-memorial.cz

Památník Lidice uchovává památku na vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky nacisty v roce 1942 a usiluje o zachování jejich jmen jako celosvětového symbolu obětí nacismu. Instituce spravuje jedinečnou sbírku moderního umění založenou v roce 1967 sirem Barnettem Strossem tvořenou díly předních světových i českých umělců, jako jsou Joseph Beuys, Gerhard Richter, Adolf Hoffmeister či Pravoslav Kotík.


Muzeum romské kultury

Bratislavská 67, 602 00 Brno

www.rommuz.cz

„Jsme prostorem pro setkávání kultur. Otevíráme cesty ke kořenům romské identity. Uchováváme a zpřístupňujeme kulturu a historii Romů jako součást světového dědictví. Přispíváme k toleranci a vzájemnému porozumění. Pro dialog kultur, pro nás.“ Muzeum romské kultury bylo založeno v roce 1991 z iniciativy romských intelektuálů. Unikátní instituce globálně dokumentuje kulturu Romů a Sintů, respektive mnoha různých romských subetnických skupin a komunit. Sbírka muzea obsahuje přes 28 000 sbírkových předmětů. Muzeum je správcem památníků Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu.


Památník Terezín

Principova alej 304, 411 55 Terezín

www.pamatnik-terezin.cz

Vznikl jako Památník národního utrpení v roce 1947 s cílem připomínat oběti vězňů židovského ghetta a policejní věznice gestapa v Terezíně, jakož i nedalekého koncentračního tábora v Litoměřicích. Z 205 tisíc vězňů těchto nacistických represivních zařízení zahynul každý pátý již zde, dalších 87 tisíc pak po deportaci do jiných míst. Posláním dnešního Památníku Terezín je přibližovat návštěvníkům tragické období vlády násilí a varovat před novými snahami o ohrožení demokracie.


Památník Zámeček – Pardubice

Památník Zámeček uchovává vzpomínku na oběti druhého stanného práva a odvahu československých odbojářů, kteří se stali spolupracovníky parašutistického výsadku Silver A a dalších spojených výsadků. Navazuje na ideje pietního prostoru, který byl zřízen v místě bývalého popraviště v roce 1945, tedy uctění památky padlých a vzdělávání v oblasti dějin totalitních režimů 20. století.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International