Skanzeny

Národní muzeum v přírodě

Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

www.nmvp.cz

Dokumentuje, ochraňuje a uchovává, zpřístupňuje památky lidového stavitelství a interpretuje způsob lidí žijících na venkově po dvě stě let od poloviny 18. století. Jedno z nejstarších muzeí v přírodě v Evropě bylo otevřeno v Rožnově pod Radhoštěm v souvislosti s konáním prvního Valašského roku v červenci 1925. Prezentuje lidovou architekturu Moravského Valašska z městského i vesnického prostředí, pečuje o stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách. V kraji Vysočina zpřístupňuje NMvP skanzeny na Veselém Kopci a Betlém v Hlinsku. Stavitelství a lidovou kulturu Hané reprezentuje areál v Příkazech. Kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu zpřístupňuje skanzen Zubrnice.


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

www.slovackemuzeum.cz

Profil muzea byl od jeho vzniku roku 1914 dán obory etnografie a archeologie, později byl záběr rozšířen o výtvarné umění a historii. Výzkumný a sběratelský záběr je zaměřen na celou národopisnou oblast Slovácka. V oboru archeologie a historie věnuje instituce pozornost významnému období Velké Moravy, prvního stabilního knížectví západních Slovanů. Pobočka Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově představuje domáckou výrobou destilátů na moravsko-slovenském pomezí. Součástí mezinárodní kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje je Památník Velké Moravy ve Starém Městě s nově vybudovaným výzkumným a prezentačním centrem věnovaným těmto věrozvěstům.


Národní ústav lidové kultury

Zámek 672, 696 62 Strážnice

www.nulk.cz

Národní ústav lidové kultury je centrální pracoviště pověřené koordinací péče o tradiční lidovou kulturu. Provádí výzkum, zpracování, uchování a zveřejňování informací o nemateriálním kulturním dědictví v České republice. Spravuje celkem 45 ha zeleně a 99 objektů, z nichž je sedm památkově chráněných – jedná se zejména o budovu zámku a přilehlého parku a dále o budovu historického pivovaru – v současnosti vstup do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy (Open air museum Strážnice). Unikátní jsou sbírky moravského lidového oděvu a hudebních nástrojů.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International