Samostatné zasedání Národních výborů ICOM

21. 8. 2022, 9.00–11.15

Předsedové Národních výborů ICOM se scházejí, aby projednali nedávné problémy týkající se jejich výborů a života organizace. Na závěr jednání sestaví soubor doporučení pro Poradní výbor (Advisory Council).

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International