Muzea literatury

Památník národního písemnictví

Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha 1

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Památník národního písemnictví vlastní sbírky k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích, jakož i doklady vážící se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury. Vedle toho spravuje pozoruhodnou sbírku uměleckých předmětů, často z odkazů významných spisovatelů. V bohatých fondech naleznete proslulá díla jako rukopis divadelní hry R.U.R. od Karla Čapka, v němž se poprvé objevilo mezinárodně používané slovo robot.


Institut umění – divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

www.idu.cz

Posláním IDU je poskytování komplexních služeb z oblasti divadla a dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). IDU shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje předměty sbírkového charakteru vztahující se k divadlu, věnuje se vědeckému výzkumu a vzdělávání, spolupracuje na přípravě výstavních projektů. Podílí se na celé řadě mezinárodních projektů, realizuje Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru a je například sídlem programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura.


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlíčkovo náměstí 18, 580 01 Havlíčkův Brod

www.gavu.cz

Galerie byla dostupná k 1. 1. 1965 a v rámci budované sítě regionálních galerií jí bylo určeno zaměření, v tomto případě na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku. Specializace byla vybrána v souladu s tradičními výstavními aktivitami při východočeském nakladatelství a navazovala na umělecké soutěže pořádáním zajímavých akcí u příležitosti Celostátních festivalů humoru a satiry.


Moravská zemská knihovna v Brně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

www.mzk.cz

Moravská zemská knihovna je druhou největší knihovnou v České republice, která uchovává více než 4 500 000 svazků a dokumentů, včetně vzácných historických rukopisů, tisků, grafik a map. Její historie sahá až do 18. století. V současnosti je jednou z předních vědeckých institucí zejména v oblasti digitalizace a uchovávání fondů a sbírek a podílí se na celé řadě významných evropských výzkumných projektů.


Národní knihovna – Odbor ochrany knihovních fondů (OOKF)

Klementinum 190, 110 00 Praha 1

www.nkp.cz

Národní knihovna ČR se ochranou knihovních fondů, konzervací a restaurováním zabývá již od roku 1950. Od počátku vyvíjí široké spektrum metod a postupů v oblasti konzervace a restaurování vzácných knih, věnuje se také preventivní ochraně fondů. Mezi hlavní činnosti OOKF a jeho tři oddělení patří restaurování vzácných písemných památek a iluminovaných rukopisů, ale i současné novodobé produkce, zajištění činností spojených s preventivní ochranou při jejich manipulaci, při přípravě, transportech i instalaci výstav. Funguje jako metodické centrum pro knihovny v České republice.


Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského

Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1

www.npmk.cz

Muzeum vzniklo v roce 1892 díky českým učitelům jako výraz snahy o uchování a dokumentování historických tradic českého školství, pedagogiky a odkazu Jana Amose Komenského. Od roku 2011 je součástí instituce knihovna, jejíž fond tvoří téměř půl milionu svazků – knihy (především učebnice), periodika, audiodokumenty, elektronické dokumenty a mapy. V letech 2020 až 2022 koordinuje Národní oslavy výročí Jana A. Komenského, jejichž součástí je i soutěžní kampaň Komenský do tříd!


Sladovna Písek

Velké náměstí 113, 397 01 Písek

www.sladovna.cz

„Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí a kde je možné volně překračovat hranici mezi jejich světy. Lektorská práce ve výstavách je pro nás klíčová, inspirací je nám přístup J. A. Komenského „škola hrou“. Čtyři patra plná interaktivních stálých a dočasných výstav nabízí prostřednictvím hry spoustu inspirace, kreativity, zážitků a poznání.


Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod

www.mjakub.cz

Muzeum v Uherském Brodě bylo založeno v roce 1898. Jeho hlavním oborem je komeniologie, věda zabývající se studiem života a díla Jana Amose Komenského (1592–1670), známého pro svou internacionální a novátorskou pedagogickou činnost pod přezdívkou „učitel národů“. Muzeum úzce spolupracuje s Muzeem Jana Amose Komenského v holandském Naardenu. Muzeum dále uchovává příklady regionální historie a každoročně pořádá mezinárodní festival muzejních filmů Musaionfilm.


Poštovní muzeum

Nové Mlýny 2, 110 00 Praha

www.postovnimuzeum.cz

Poštovní muzeum bylo zřízeno 18. prosince 1918 jako první muzeum v nově vzniklém Československu. Ve stejný den byla vydána první československá známka, známé „Hradčany“ podle návrhu Alfonse Muchy. Vedle rozsáhlé sbírky československých, českých a zahraničních známek je významná i kolekce předmětů z dějin poštovní správy (zejm. hipomobilních dopravních prostředků, schránek, vývěsních štítů, stejnokrojů a telekomunikačních prostředků), která je přístupná v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International