Úspěšné mezinárodní sympozium ICOM 2021. Muzea mají sílu měnit svět k lepšímu!

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 přiblížilo přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 a předeslalo hlavní téma Síla muzeí

Součástí příprav Generální konference ICOM je Mezinárodní sympozium, které se koná jeden rok před samotnou konferencí a seznamuje členy ICOM s přípravami, s místem konání, tématy i programem a podobou události. Stejně tomu tak bylo ve dnech 25. až 27. 8. 2021, kdy jsme představili podobu 26. generální konference ICOM Praha 2022, která bude historicky poprvé v hybridním formátu. Tento formát mělo již letošní Mezinárodní sympozium ICOM 2021.

Mezinárodní sympozium začalo slavnostním večerem v Primátorské rezidenci. Město Praha je v rámci příprav důležitým partnerem a tato recepce patřila k nejrozsáhlejším, které se zde po pandemii COVID-19 konaly.

Hlavní pozornost se soustředila na konferenční den, který proběhl v Národním muzeu. Představili jsme to nejdůležitější a totiž ústřední téma konference Síla muzeí. Muzea mají sílu měnit svět k lepšímu a jsou nepostradatelnou esencí rozvoje společnosti. Vzdálení i přítomní řečníci prezentovali jednotlivá podtémata: Smysl: Muzea a občanská společnost, Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize, Vize: Muzea a vedení a Komunikace: Muzea a nové technologie.

Představili jsme také podobu hybridního formátu a konferenční online platformy gCon, skrze kterou se vzdáleným účastníkům přenášelo již Mezinárodní sympozium. O současném stavu hledání nové definice muzeí v Česku referovali kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně a z mezinárodní perspektivy hovořili co-chairs pracovní skupiny ICOM Define. Pozornost jsme věnovali současnému stavu i revizi Etického kodexu ICOM a práci ICOM v oblasti udržitelného rozvoje. Ke konci odborného programu byl představen Strategický plán rozvoje ICOM 2022-2028 a oslavy 75. výročí založení Mezinárodní rady muzeí ICOM.

Hlavní část programu se bude konat v Kongresovém centru Praha, které jsme si prohlédli fyzicky a představili jsme ho i vzdáleným účastníkům, stejně jako Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Židovské muzeum v Praze a Národní galerii Praha, kde budou probíhat zasedání mnohých mezinárodních výborů, tzv. off-site meetingy, a Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea, kde se kromě off-site meetingů odehraje také zahájení konference.

Mezinárodní sympozium ICOM 2021 mělo vysokou účast a nadšené pozitivními ohlasy. Fyzicky dorazilo 233 hostů a vzdáleně se připojilo více než 800 účastníků. Mezinárodní rada muzeí ICOM a Český výbor ICOM by touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili, nebo se podíleli na Mezinárodním sympoziu ICOM 2021 a současně budou participovat na Generální konferenci. Pro zájemce je možné se podívat na záznam ze sympozia skrze registraci zde.

Další informace o chystané generální konferenci ICOM v Praze naleznete na prague2022.icom.museum.

Těšíme se na viděnou na 26. generální konferenci ICOM Praha 2022!

Alžběta Horáčková
Kancelář Českého výboru ICOM pro přípravu Generální konference ICOM Praha

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International