Židovská Praha

Bývalé židovské ghetto v Praze, dnes čtvrť známá jako Josefov, je jednou z unikátních pamětihodností Prahy. Věhlas toto místo získalo na základě bohaté historie a s tím spjatých aktivit mnoha učenců a rabínů, např. rabbiho Löwa. Převážná část židovských domů padla za oběť asanaci započaté koncem 19. století, což se ovšem naštěstí netýkalo hned několika synagog. Ty dnes uchovávají sbírky Židovského muzea v Praze, které s námi můžete poznat během komentované prohlídky vedené experty místního muzea.

Termíny: 21. srpna 10 - 12 & 14 - 16

Místo setkání: Dům U Kamenného zvonu – Galerie hlavního města Prahy

Jazyk: angličtina

Délka prohlídky: 2 hodiny

Velikost skupiny: 20 účastníků

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International