Udržitelnost: Muzea a schopnost překonávat krize

Ondřej Dostál

Ondřej Dostál absolvoval své Ph.D. v oboru paleontologie, kdy se zaměřil na vymřelý řád hmyzu Miomoptera. V letech 2007–2018 působil jako ředitel Mendelova muzea v Brně. Řídil oslavy 190 let od Mendelova narození a 150 let od jeho přednášek, včetně mezinárodních výstav v USA, Slovinsku, Rusku a na Taiwanu. Přednášel na téma Gregor Mendel v ČR i zahraničí. V letech 2015 až 2017 byl předsedou Asociace muzeí a galerií ČR, která zastupuje na 300 českých muzejních a galerijních institucí. Soustředil se na popularizaci vědy, kdy byl v roce 2016 oceněn 2. místem cenou předsedy Akademie věd ČR a NF Neuron. Byl českým koordinátorem výstav IC Taiwan. V letech 2018 a 2019 působil na National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan a jejich univerzitním muzeu. Je členem výstavní rady Národního technického muzea a Národního muzea v Praze. V současnosti se stará o mezinárodní spolupráci Národního technického muzea. Zabývá se interdisciplinárním propojením oborů a institucí a také rolí muzeí při zachování biodiversity.


Mordecai Ogada

Dr. Mordecai Ogada je keňský ekolog a ochránce masožravých druhů, který se v posledních letech zabývá ochranářskou politikou a praxí v Keni a v dalších částech Afriky. Soustředí se zejména na oblast zmírňování konfliktů mezi lidmi a volně žijícími zvířaty a ochranu masožravců. Je držitelem titulů BSc ze zoologie a MSc a PhD z ekologie zvířat. Součástí práce Dr. Ogady je rovněž výzkum a výuka vedení ochrany přírody na Colorado State University. Angažoval se v oblasti ochrany přírody a ekologie mokřadů, více než 20 let pracuje jako praktik v občanské společnosti „Conservation” v Keni. Je autorem více než 50 článků, včetně těch, které tvoří ústřední téma knihy „The Big Conservation Lie“ zaměřené na Keňu, jejímž spoluautorem je John Mbaria. V současnosti je ředitelem Conservation Solutions Afrika, poradenské společnosti v oblasti řízení přírodních zdrojů se sídlem v Nanyuki v Keni. Dr. Ogada se aktivně zajímá a angažuje v rámci zapojení dětí a komunit do environmentální výchovy. Ve volném čase je Mordecai horlivým studentem africké politické historie.


Jahvani Phalkey

Jahnavi Phalkey byla jmenována zakládající ředitelkou Science Gallery Bengaluru v listopadu 2018. Dříve Jahnavi vyučovala na King’s College London. Svou akademickou kariéru zahájila na univerzitě v Heidelbergu, poté působila na Georgia Tech-Lorraine ve Francii a na Imperial College London. Jahnavi byla také členkou Wissenschaftskolleg zu Berlin (Institut pro pokročilé stadium v Berlíně). Byla také externí kurátorkou Science Museum London a absolvovala stáž v Deutsches Museum v Mnichově. Jahnavi je autorkou knihy Atomic State: Big Science in Twentieth Century India a je spolueditorkou knihy Science of Giants: China and India in the Twentieth Century. Je producentkou a režisérkou dokumentárního filmu Cyclotron.

Jahnavi vystudovala občanskou výchovu a politiku na Bombajské univerzitě a Škole orientálních a afrických studií v Londýně. Je držitelkou doktorského titulu z historie a technologie na Georgia Institute of Technology v Atlantě.


Sébastien Soubiran

Sébastien Soubiran je ředitelem Jardin des sciences, kulturního oddělení Univerzity ve Štrasburku rozvíjejícího vědecké osvětové aktivity. Má na starosti planetárium a koordinaci uchovávání a zhodnocování univerzitních sbírek a muzeí. Studoval fyziku a historii věd v Paříži (Centrum Alexandre Koyré) a v Oxfordu (Muzeum dějin věd a fakulta historie). Jeho současný výzkum se týká prolínání dějin sociálních věd a muzejních studií. Vyučuje dějiny vědy, dějiny muzeí a management vědeckého dědictví na magisterském programu ve Štrasburku, kde má rovněž na starost renovaci zoologického muzea. V současné době je prezidentem UNIVERSEUM, evropské sítě věnované ochraně a propagaci akademického historického dědictví a pověřeným členem rady UMAC, mezinárodního tematického výboru ICOM pro univerzitní muzea a akademické sbírky.

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International