Komunikace: Muzea a nové technologie

Nanet Beumer

Vedoucí Digitalizace a marketingu v Rijksmuseum. Nanet ráda sbližuje lidi prostřednictvím sdílení poznání. Jako ředitelka oddělení digitalizace a marketingu v Rijksmuseum tak činí v oblasti umění a historie. Rijksmuseum během pandemie například vytvořilo platformu k vyprávění příběhů, jež slouží ke komunikaci mezi sbírkami a návštěvníkem. Umožňuje streamovat videa a další formy vizuálního vyprávění, jako jsou články ve stylu posouvání, prohlídky, „zoomery“, živé události a podcasty. Pro malé i velké, pro zvídavé návštěvníky i pro nadšence. Cílem „Stories” je zaujmout milovníky umění z celého světa, ale také povzbudit každého, aby navštívil Rijksmuseum. Koneckonců, nic není lepší než skutečná věc, byť si příběhy kladou za cíl poskytnutí srovnatelného muzejního zážitku. Digitální návštěvník je dnes stejně cenný.


Sarah Brin

Manažer obchodního rozvoje, Media Molecule (Sony PlayStation). Sarah Brinová je futuristka a vedoucí pracovnice v oblasti digitálního designu působící v Londýně. Specializuje se na interdisiciplinární partnerství mezi uměním, novými technologiemi a velkými organizacemi. Je vystudovanou galerijní pedagožkou, a přestože v této funkci již delší dobu nepracuje, ve všech svých pracích staví do popředí témata participace, čitelnosti a zkoumání. Sarah realizovala výzkumy zaměřené na hry vytvořené umělci pro instituce jako SFMOMA, Museum of Contemporary Art Los Angeles, Toronto Art Gallery, Hammer Museum, British Arts Council Tokyo a mnoho dalších organizací po celém světě. Spoluvedla rezidenční program pro umělce v dílně Autodesk digital fabrication Workshop v San Franciscu, podílela se na řízení výzkumného projektu financovaného EU o budování digitálních kapacit v Kodani a vedla strategická partnerství pro společnost Meow Wolf, která se zabývá imerzivním designem a kterou podporuje George RR Martin. V současné době řídí strategická partnerství pro Dreams a sadu nástrojů pro digitální kreativitu pro PlayStation. Sarah je držitelkou stipendia Creative Producers International Fellowship a její spoluautorskou kapitolu s Adrielem Luisem najdete v knize Keira Weinsteina a Susan Andersonové The Digital Future of Museums. Více informací o její práci najdete na sarahbrin.com.


Lāth Carlson

Výkonný ředitel Muzea budoucnosti. Lāth se ve své kariéře věnuje technologiím a muzejní praxe. V Maxwellově muzeu antropologie na Univerzitě v Novém Mexiku vytvářel výstavy již během studia kulturní antropologie. Odtud rovněž pochází Lāthův zájem o interaktivní design a inženýrství, který vedl k tomu, že se stal designérem a projektovým manažerem v muzeu pro děti Please Touch ve Filadelfii, a také ve Vědeckém muzeu Franklinova institutu. Mezi lety 2012 a 2015 zastával Lāth pozici viceprezidenta pro výstavy a vývoj v „The Tech Museum of Innovation“ v Silicon Valley. V roce 2015 získala tato instituce nejvyšší ocenění, jaké může americké muzeum dosáhnout: Národní medaili za muzejní a knihovní službu. Působil také v roli zakladatele a výkonného ředitele „Living Computers: Museum + Labs” v Seattlu, což je projekt iniciovaný spoluzakladatelem Microsoftu Paulem G. Allenem. „Světlo naděje ve světě, který čelí významným výzvám”, tak Lāth Carlson, výkonný ředitel Muzea budoucnosti v Dubaji, popisuje muzeum. Vidí tento narativ jako kritický nový přístup v muzeích, která jsou hnací silou ve snaze o lepší budoucnost.


Sarah Kenderdine

Výzkum profesorky Sarah Kenderdine se soustřeďuje v oblasti interaktivních a vjemy stimulujících zážitků pro galerie, knihovny, archivy a muzea. V široce vystavovaných instalačních dílech spojila hmotné a nehmotné kulturní dědictví s uměleckou praxí nových médií, zejména v oblastech interaktivního kina, rozšířené reality a ztělesněného vyprávění. Sarah vyprodukovala 90 výstav a instalací pro muzea po celém světě včetně muzejního komplexu v Indii a za tuto práci získala řadu významných mezinárodních ocenění. V roce 2017 byla Sarah jmenována profesorkou na École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ve Švýcarsku, kde vybudovala Laboratoř pro experimentální muzeologii (eM+), zkoumající konvergenci kulturního dědictví, zobrazovací technologie, pohlcující vizualizace, digitální estetiku a kulturní (velká) data. Od roku 2017 je Sarah ředitelkou a hlavní kurátorkou EPFL Pavilions, nové uměleckovědecké iniciativy. V roce 2020 byla zařazena na seznam Blooloop „Museum Influencer List 2020 – The Power 10“ a je rovněž na seznamu 100 nejlepších švýcarských digitálních influencerů od Bilanz v letech 2020 a 2021. V roce 2021 byla Sarah jmenována korespondenční členkou Britské akademie.

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International