Dvě kultury, dva světy: křesťanství a judaismus ve střední Evropě. Třebíč, Jihlava a Brtnice

Židovské osídlení v českých zemích se datuje již do raného středověku. Jedna z velmi významných židovských čtvrtí se nacházela v Třebíči a s přibližně stovkou domů, dvěma synagogami, židovskou radnicí a dalšími institucemi se jedná o nejrozlehlejší uchované židovské osídlení mimo stát Izrael, což bylo důvodem pro zápis třebíčské židovské čtvrti na seznam UNESCO z roku 2003. Nezvykle úzké sepětí křesťanské a židovské komunity je patrné rovněž z blízkosti další památky UNESCO, románské baziliky sv. Prokopa ze 13. století, která se nachází v areálu bývalého benediktinského kláštera a dnes je domovem Muzea Vysočiny Třebíč. Po krátké procházce, na které si představíme právě objekty zapsané v UNESCO, navštívíte expozici zdejšího muzea.

Po lehkém obědě vás čeká návštěva Oblastní galerie v Jihlavě, sídlící v renesančním měšťanském domě, se sbírkami převážně moderního umění, obsahující třeba unikátní expozici umění zvuku IGLOO, ale i mnoho dalšího.

Po naší cestě Vysočinou rovněž neopomeneme navštívit rodný dům slavného vídeňského architekta a designéra Josefa Hoffmanna v Brtnici, kde je dnes zřízeno Muzeum Josefa Hoffmanna při Moravské galerii v Brně.

Exkurzi doporučujeme členům těchto výborů: ICFA, ICR, ICME, MPR, ICTOP, ICOFOM, ICEE, COMCOL, AVICOM, ICOMAM

Navštívené instituce

Muzeum Vysočiny Třebíč
http://www.muzeumtr.cz/

Muzeum Josefa Hoffmanna
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/navsteva-mg/budovy-mg/muzeum-josefa-hoffmanna.aspx

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
http://www.ogv.cz/

Program

8:00
odjezd z parkoviště hotelu Corinthia

10:30
příjezd do Třebíče

10:45
prohlídka židovské čtvrti s průvodcem

11:45
komentovaná prohlídka baziliky svatého Prokopa, návštěva Muzea Vysočiny Třebíč

12:45
oběd

14:00
odjezd do Brtnice

14:30
krátká prohlídka Muzea Josefa Hoffmanna

15:45
návštěva Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

17:45
odjezd do Prahy

19:45
příjezd do Prahy ke Kongresovému centru Praha

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaný odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International