Litomyšl – na křižovatce tradice a modernity: Od renesančního zámku k šílenství Portmonea

Litomyšl je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a to zejména díky krásnému renesančnímu zámeckému komplexu (ve správě Národního památkového ústavu) s unikátní sgrafitovou výzdobou.

Je krásným příkladem toho, že starobylé domy a uličky nejsou předurčeny k tomu, aby je opustil život. Společně s kurátory z Městské galerie v Litomyšli se projdete po stopách perel moderní architektury, které jsou citlivě včleněny do historického jádra města.

Podíváte se rovněž do Portmonea – musea Josefa Váchala, kde se vydáte po stopách geniality tohoto expresionistického básníka a výtvarníka z počátku 20. století. Portmoneum je ve správě Regionálního muzea v Litomyšl.

Doporučeno pro členy těchto výborů: CECA, ICFA, COMCOL, ICOM – CC

Navštívené instituce

Státní zámek Litomyšl – Národní památkový ústav
https://www.zamek-litomysl.cz

Regionální muzeum v Litomyšli
http://www.rml.cz/cs/index.php

Městská galerie Litomyšl
http://www.galerie.litomysl.cz/uvod

Program

8:30
odjezd do Litomyšle (z parkoviště hotelu Corinthia)

11:15
prohlídka zámku

12:15
návštěva restaurátorské dílny/návštěva kostela

13:15
pauza na oběd, pivní ochutnávka

14:30
architektonická vycházka s průvodcem

15:45
návštěva Portmonea

17:00
odjezd do Prahy

19:00
odhadovaný příjezd (Kongresové centrum Praha)

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaný odjezdem na exkurzi.

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International