Lázeňská kultura a Cheb nejen středověký

Lázeňská města Evropy jsou jedním z nejnovějších zápisů na listině kulturního dědictví UNESCO. Do tohoto mezinárodního výběru patří i tři česká lázeňská města, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Tato lázeňská městečka byla postavena v bezprostřední blízkosti přírodních minerálních pramenů a dodnes nám přinášejí svědectví o specifické lázeňské kultuře, která se zde vytvářela od 18. do 20. století a jež zahrnovala životní styl i architekturu (například vznik zcela specifických typů budov jako tzv. Kurhaus nebo Kursaal). Seznamte se s tímto fenoménem podrobněji na komentované vycházce Františkovými Lázněmi a ochutnejte zdejší léčivé prameny.

Exkurze vás však nejprve zavede do Chebu, středověkého města na samých hranicích s Německem. Díky své výhodné poloze se Cheb stal domovem i jedné z nemnoha dochovaných tzv. „císařských falcí“ – hradů, které sloužily jako příbytek pro císaře Svaté říše římské, tato jmenovitě Fridrichu Barbarossovi.

Po prohlídce hradu bude následovat přesun do centra (kde je možné na náměstí obdivovat soubor středověkých hrázděných domů, tzv. Špalíček) a návštěva Galerie výtvarného umění v Chebu – absolvujete komentovanou prohlídku stálé expozice galerie a poté si prohlédnete tzv. Retromuzeum, zaměřené na design a životní styl 60. až 80. let minulého století.

Doporučeno pro členy těchto výborů: ICFAA, ICDAD

Navštívené instituce

Galerie výtvarného umění v Chebu
http://www.gavu.cz

Program

8:00
odjezd z Prahy z parkoviště hotelu Corinthia

10:30
komentovaná prohlídka Chebu – císařská falc, centrum

12:00
oběd

12:45
komentovaná prohlídka galerie, volný vstup do Retromuzea

14:30
odjezd do Františkových Lázní

15:15
komentovaná prohlídka Františkových Lázní

16:45
odjezd do Prahy

19:30
předpokládaný návrat do Prahy

Prosím, dostavte se na odjezdové místo nejpozději patnáct minut před odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International