Ikonický klenot na jihu Čech: Český Krumlov

Zažijte unikátní atmosféru renesančních a barokních uliček a středověkého města postaveného na návrší v meandru řeky Vltavy. Díky své unikátní poloze přežilo město běh staletí téměř nedotčeno. Ikonická věž místního zámku, tyčící se na vrchu skalnatého kopce, jakoby ochraňovala křivolaké uličky s kamennou dlažbou a dechberoucí gotickou, renesanční i barokní zástavbou. Malebné až pohádkové scenérie vás v Českém Krumlově čekají na každém kroku. Po vycházce městem navštívíte zámek, kde se projdete nejen krásnými renesančně-barokními interiéry, ale uvidíte i ojediněle dochované barokní divadlo. Exkurzi završíme v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Doporučujeme členům těchto výborů: DEMHIST, ICR, ICTOP

Navštívené instituce

Státní zámek Český Krumlov – Národní památkový ústav
https://www.zamek-ceskykrumlov.cz

Regionální muzeum v Českém Krumlově
https://muzeumck.cz/

Program

8:00
odjezd do Českého Krumlova (po cestě 1 zastávka)

10:45 
příjezd do Českého Krumlova

11:00
prohlídka města s průvodcem, prohlídka zámku

13:30
oběd

14:45
návštěva Regionálního muzea

16:00
volný čas

17:00 
odjezd do Prahy

19:30
předpokládaný návrat do Prahy

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International