Etnografický region Slovácko a místní kulturní tradice: modrotisk, lidové tance a kroje (2denní exkurze)

Česká republika je zemí s pestrými kulturními tradicemi. Můžeme být hrdí na celou řadu zápisů v seznamech světového kulturního dědictví UNESCO. Spousta těchto kulturních zvyklostí a lidových slavností navíc přetrvává do dnešních dnů, a to zejména v etnografickém regionu Slovácko. Ať už se jedná o lidové tance, cimbálovou muziku, modrotisk či jízdu králů, rozmanitost tradic je neobvykle široká. Ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury – Muzeem vesnice jihovýchodní Moravy, Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti jsme pro vás připravili bohatý program, který lze vnímat doslova všemi smysly.

První den Vás čeká cesta okouzlující krajinou do Uherského Brodu, návštěva muzea učitele národů Jana Amose Komenského a přehlídka lidových tanců, po níž bude následovat občerstvení, včetně místních specialit. Odpoledne ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury si budete mít možnost prohlédnout jak výstavu Lidový oděv na Moravě na zámku ve Strážnici, tak muzeum v přírodě – Skanzen Strážnice, který se pyšní zachovalými stavbami moravského venkova. Následovat bude večerní program s večeří servírovanou formou rautu; v rámci programu si můžete vyzkoušet řadu drobných lokálních řemesel, jako například modrotisk, a nebo si zatančit moravské tance s profesionálním tanečním souborem.
Druhý den začne opět stylově, a to v Muzeu lidových pálenic, a bude rovněž možné zde získat praktickou zkušenost s konzumací výsledku tohoto procesu.

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti Vás odborníci provedou stálou expozicí zaměřenou na komplexní popis národopisné oblasti Slovácka, včetně životního cyklu místních obyvatel, lidových oděvů a způsobu obživy. Podíváme se rovněž do depozitáře lidových krojů. Po obědě bude následovat návrat autobusem do Prahy.

Doporučujeme pro členy těchto výborů: AVICOM, ICEE

Cena - 61 EUR

Navštívené instituce

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy – Skanzen Strážnice – Národní ústav lidové kultury
https://www.skanzenstraznice.cz/

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
https://www.mjakub.cz/

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
http://www.slovackemuzeum.cz/

Muzeum lidových pálenic
http://www.slovackemuzeum.cz/doc/7/

Program

1. den - 26. 8. 2022

8:00
odjezd z parkoviště hotelu Corinthia

12:00
příjezd do Uherského Brodu (1 zastávka po cestě)

12:15
přivítání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, komentovaná prohlídka

13:30
oběd s doprovodným kulturním programem (cimbálová muzika a lidové tance)

15:00
odjezd do Strážnice

16:00
příjezd do Strážnice, prohlídka zdejšího Muzea v přírodě; následuje večeře formou bufetu, pracovní seminář a kulturní program

19:00
autobus bude ve více časech převážet účastníky do hotelu

nocleh v Bzenci

2. den - 27. 8. 2022

9:00
odjezd do Vlčnova – Muzeum domácích pálenic

9:30
prohlídka muzea, ochutnávky

10:15
odjezd do Uherského Hradiště

11:00
prohlídka Slováckého muzea v Uherském Hradišti

12:45
mimořádná prohlídka depozitáře lidových krojů

13:30
oběd

14:30
odjezd do Prahy

18:30
příjezd do Prahy

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem na exkurzi.

 


 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International