Pražské knihovny

Rekatolizace, která v českých zemích probíhala v 18. století, po sobě zanechala mnoho architektonických skvostů. Barokní architekti, učenci, sochaři či malíři tvořili vskutku znamenitá díla. Za jedny z nejkrásnějších lze označit krásné barokní knihovny. Zveme Vás na vycházku od Strahovského kláštera přes Karlův most do Starého města, kde navštívíme Ústřední knihovnu Městské knihovny v Praze, pro změnu ukázku architektury 20. let minulého století.

Termíny:
20. srpna 10 - 12 & 14 - 16
21. srpna 10 - 12 & 14 - 16

Místo setkání: Salmovský palác

Jazyk: angličtina

Délka prohlídky: 2 hodiny

Velikost skupiny: 20 účastníků

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International