Mucha: Rodinná sbírka

Nadace Mucha je hrdá na možnost prezentovat jedinečnou výstavu prací Alfonse Muchy ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky v Jízdárně Valdštejnského paláce a pod záštitou Miloše Vystrčila, předsedy Senátu. Alfons Mucha věřil v univerzálnost umění a jeho sílu inspirovat diváky a komunikovat s nimi. Doufal, že díky síle umění lidstvo jednou dospěje do světa, v němž spolu lidé mohou žít v míru a duchovní jednotě. Na této výstavě Muchových děl, z nichž všechna patří mezi „rodinné stříbro“ sbírky rodiny Muchových (Mucha Family Collection – což je největší a nejobsáhlejší sbírka Muchových děl na světě), můžete spatřit více než dvě stě vystavovaných sbírkových kusů, z nichž některé jsou vystavovány vůbec poprvé.

Výstava předkládá obraz a vývoj Alfonse Muchy jako umělce i jako člověka: Čecha, Evropana a světoobčana, který žil v dobách překotného rozvoje Evropy. Vývoj tehdejších historických událostí může být zdrojem poučení do dnešních dnů – a dnes se nás dotýká možná ještě více než kdy dříve.

19.00–22.00
Výstava bude otevřena všem hostům konference ICOM, kteří se mohou osvěžit šumivým vínem nabízeným v nádherné Valdštejnské zahradě.

19.00 – Komentovaná prohlídka se členem rodiny Muchovy (jazyk: angličtina, kapacita – 30 osob)

20.00 – Komentovaná prohlídka se členem rodiny Muchovy (jazyk: angličtina, kapacita – 30 osob)

21.00 – Komentovaná prohlídka se členem rodiny Muchovy (jazyk: angličtina, kapacita – 30 osob)

Foto: Alphonse Mucha, Study for “The Moon” from “The Moon and The Stars” (1902). Copyright (c) Mucha Trust, 2022

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International