Architektura jako kniha: Santini ve Žďáru nad Sázavou, ilustrace v Havlíčkově Brodě a dům českého básníka Reynka

Jan Blažej Santini Aichel patří bezesporu mezi nejvýznamnější architekty, kteří kdy působili na českém území. Jeho kreativita a schopnost prolínání stylů dala vzniknout unikátnímu schématu barokní gotiky. Obrazem geniality pražského rodáka lze nazvat i kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Najdete v něm celou řadu různých symbolik a kreativních vyjádření příběhu tohoto významného světce.

Právě okénko do Santiniho mysli (a nejen to) Vám nabídne Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou, které provozuje interaktivní, poutavou a inspirativní expozici.

Koncept “čtení” neopustíte ani v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, kde se mimo jiné nachází unikátní sbírka knižních ilustrací. Galerie spravuje ve svých sbírkách i konvolut více než 100 kusů kreseb a grafik Bohuslava Reynka. Dále navštívíte rodný dům, nebo spíše statek českého básníka a grafika Bohuslava Reynka v Petrkově, který je ve správě Památníku národního písemnictví. Zde žil a tvořil spolu se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud. Exkurze bude zakončena krátkým hudebním vystoupením.

Doporučeno pro členy těchto výborů: ICFA, ICLCM, INTERCOM, MPR

Navštívené instituce

Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou
https://www.zamekzdar.cz/muzeum-nove-generace/

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
https://www.zelena-hora.cz/cz

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
https://www.galeriehb.cz/cs/

statek Bohuslava Reynka
https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/aktualne/

Program

8:15
odjezd z Prahy z parkoviště hotelu Corinthia

10:30
příjezd do Žďáru nad Sázavou

10:45
komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého

12:00
návštěva Muzea nové generace

13:00
oběd

14:00
odjezd do Havlíčkova Brodu

14:45
návštěva Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

16:00
odjezd do Petrkova

16:30
návštěva statku Bohuslava Reynka, koncert

17:45
odjezd do Prahy

19:45
předpokládaný příjezd ke Kongresovému centru Praha

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaným odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International