UNESCO Těžební krajina v Podkrušnohoří: Ústí nad Labem, Most – role muzeí v revitalizaci přírody a krajiny

Těžařské technologie, montanistika, těžba a zpracování široké škály uhlí a rud od 12. do 21. století: to vše je odkazem oblasti Krušných hor, severočeského regionu sahajícího do německého Saska.

Navštivte s námi místní krajinu, jež je jedním z nejaktuálnějších českých přírůstků na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Po staletí zde člověk ze zdrojů převážně bral, aniž by adekvátně vracel zpět. Poznejme společně, jak mohou muzea přispět k revitalizaci oblasti a zároveň pomoci uchovat jedinečné těžební technologie. Ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě nás čeká dobrodružná návštěva dolu Bílina. Díky spolupráci Muzea města Ústí nad Labem a Palivového kombinátu Ústí poté následuje návštěva rekultivačního projektu jezera Milada s lehkým obědem a poté budeme pokračovat do hlavní budovy Muzea města Ústí nad Labem, kde se zaměříme na historii a komplexitu dějin německy hovořícího obyvatelstva českých zemí.

Exkurzi doporučujeme pro členy těchto výborů: CIMUSET, NATHIST, ICOMAM, ICR

Navštívené instituce

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
https://www.muzeummost.cz/cz/

Muzeum města Ústí nad Labem
http://www.muzeumusti.cz

Pro návštěvu dolu je striktně vyžadována pevná obuv s uzavřenou špičkou.

V případě nepříznivého počasí bude místo návštěvy dolu náhradní program.

Program

8:00
odjezd do Mostu (z parkoviště hotelu Corinthia)

9:45
návštěva dolu Bílina (pevná obuv s uzavřenou špičkou je podmínkou ke vstupu)

14:00
návštěva rekultivačního projektu jezera Milada, následně oběd venku

16:00
djezd do Ústí nad Labem

16:30
Muzeum města Ústí nad Labem

18:00
odjezd do Prahy (Kongresové centrum Praha)

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaný odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International