Živé tradice: loutkářství v Chrudimi a masopust na Veselém Kopci

Marionety, javajky, prstové loutky… všechny tyto druhy loutek jsou rozšířené nejen v České republice, ale po celém světě. Čím je tedy zrovna české loutkářství tak výjimečné, že bylo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO? Loutkářství se v České republice stalo fenoménem díky shodě náhod: zákazu kočování a vzniku kamenných divadel, což přispělo k popularizaci loutkového divadla a jeho široké oblibě, a zároveň díky tomu, že se s příchodem moderny začala loutka chápat jako umělecké dílo (a tak se na vzniku loutek podíleli mnozí významní výtvarníci, od J. Váchala, přes J. Úprku až k A. Šroifovi). Vzniklo tedy jedinečné spojení performativního a výtvarného umění.

O dějinách fenoménu loutkářství se více dozvíme v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, kam nás exkurze zavede nejdříve. Po krátkém loutkovém představení se vydáme za tradicemi lidovými, do skanzenu Veselý Kopec na Vysočině. Při prohlídce tamějších budov, datujících se od poloviny 17. do 19. století, budete mít možnost zhlédnout ukázku řemeslné výroby typické pro tuto oblast – především zpracování lnu. Veselý Kopec a Hlinsko jsou rovněž domovem další tradice, zapsané do UNESCO: každý rok se zde konají typické masopustní průvody.

Doporučujeme pro členy těchto výborů: ICME, COSTUME, ICOFOM, ICOM – CC, ICDAD, ICFA

Navštívené instituce

Muzeum loutkářských kultur
https://www.puppets.cz

Národní muzeum v přírodě – Vysočina
https://www.nmvp.cz/vysocina

Program

8:30
odjezd do Chrudimi z parkoviště hotelu Corinthia

10:45
přivítání v Muzeu loutkářských kultur

11:00
komentovaná prohlídka

12:00
přestávka

12:15
loutkové představení

13:15
odjezd do skanzenu na Veselém Kopci

14:00
oběd

15:00
komentovaná prohlídka, řemeslné dílny, volné vstupy

17:00
odjezd do Prahy

19:00
předpokládaný návrat ke Kongresovému centru Praha

Dostavte se prosím na odjezdové místo nejpozději 15 minut před plánovaný odjezdem na exkurzi.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International