Návrat ke kořenům: pavilon Anthropos a Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno již v roce 1817 a u jeho zrodu stálo mnoha učenců a šlechticů té doby, jako Josef Auersperg, Karla Andrého a dalších, kteří rovněž svými dary přispěli do sbírek nově vznikajícího muzea.

Po příjezdu muzejního Retrovlaku do Brna se tedy nejprve přesuneme městskou hromadnou dopravou do pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, postaveného v roce 1962 jako místo pro stálou výstavu o původu člověka a nejstarší historii lidstva. O vznik tohoto pavilonu a výstavy, navazující na předválečnou výstavu Karla Absolona Člověk a jeho rod, se zasloužil hlavně profesor Jan Jelínek, jeden z prezidentů ICOMu. Po krátkém oficiálním přivítání bude následovat komentovaná prohlídka pavilonu a speciální výstavy o nejstarších špercích a ozdobách těla, při jejíž příležitosti (a příležitosti pořádání generální konference ICOM) bude rovněž vystavena soška Věstonické venuše.

Po obědě se dopravíme zpět do centra a prohlédneme si nově opravený Palác šlechtičen a výstavu etnografického oddělení MZM.

Doporučeno členům těchto výborů: ICMAH, ICOM – CC, ICME, UMAC, ICEE

Navštívené instituce

Moravské zemské muzeum
http://www.mzm.cz/

Pavilon Anthropos
http://www.mzm.cz/pavilon-anthropos/

Program

7:12
odjezd muzejního Retrovlaku z Prahy hl. n.

11:00
příjezd do Brna hl. n.

11:15
přesun do pavilonu Anthropos

12:00
přivítání generálního ředitele Moravského zemského muzea

12:15
komentované prohlídky

14:00
oběd – raut

15:30
přesun do centra

16:00
návštěva etnografické expozice v Paláci šlechtičen, volný čas v centru Brna

19:27
odjezd vlakem do Prahy 

Dostavte se prosím na nádraží nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International