Otec moderní genetiky: Den s Johannem Gregorem Mendelem v Brně

Gregor Johann Mendel je bezpochyby jednou z velmi inspirativních postav století vynálezů. Tento původem německý přírodovědec strávil většinu svého života v Brně a tamtéž o jeho odkaz pečuje Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity. To sídlí přímo v prostředí augustiniánského kláštera u kostela svatého Tomáše, kde zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti sloužil rovněž jako opat, a kde prováděl celou řadu bádání, např. věhlasný experiment s hrachovými lusky. O další místa spjatá s touto osobností se stará také Moravské zemské muzeum.

Zažijte s námi den plný Mendelových objevů a pověstné moravské pohostinnosti. Na úvod se svezete historickým vlakem z Prahy do Brna a v opatství vás přivítá dokonce sám Mendel. Po přivítání bude následovat prohlídka muzea, kdy na výběr bude z těchto okruhů: augustiniánská knihovna, Mendelovo muzeum a genetika, bazilika či úly a skleník. Slavnostní oběd i odpolední čaj či káva se budou podávat v krásných prostorách bývalého refektáře cisterciaček. Pomyslnou třešničkou na dortu bude podvečerní komentovaná prohlídka města v Mendelových stopách, organizovaná ve spolupráci s Moravským zemským muzeem.

Doporučeno pro členy těchto výborů: UMAC, NATHIST

Navštívené instituce

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
https://mendelmuseum.muni.cz

Moravské zemské muzeum
http://www.mzm.cz

Program

7:12
odjezd muzejním Retrovlakem z Prahy do Brna 

11:00
příjezd do Brna

12:00
přivítání v Mendelově muzeu Masarykovy Univerzity

12:30
komentované prohlídky 

13:30
slavnostní oběd 

14:45
komentované prohlídky 

16:00
čaj či káva o čtvrté

16:45
komentovaná prohlídka města v Mendelových stopách (MZM)

18:30
volno

19:27
odjezd vlaku z Brna do Prahy

Dostavte se prosím na nádraží nejpozději 15 minut před odjezdem vlaku.

 

 

Registrace

Partneři

Důležitá data

Mobilní aplikace

© Copyright 2021–2022 GUARANT International